שיעור בענין כתב על גבי כתב בסת”ם

נמסר ע”י הרה”ג ר’ עמרם יונגרייז שליט”א

ישיבת סת”ם ג’ שבט ה’תשע”ט